HrvatskiBosanskiSrpskiEngleski

Reference


Lista pruženih usluga:

2005 

 • Izrada studije izvodljivosti izgradnje turističkog kompleksa baziranog na kulturno-povijesnom nasljeđu grada Sarajeva; klijent: Muzej grada Sarajeva
 • Razvoj financijskog operativnog modela za prodavnice sportske opreme; klijent: TV Warehouse ltd. London & Canis Media ltd. London 

2006

 • Bosna i Hercegovina – pružanje tehničkih usluga 2006; klijent: Delegacija Europske komisije u BiH 
 • Studija – procjena efekata javne kampanje u cilju promocije drugog projekta podrške zapošljavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine; klijent: Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH – Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Svjetska banka  
 • Evaluacija 10 AGRP projekata I; klijent: Ambasada Japana  
 • Procjena i evaluacija AGRP projekata II; klijent: Ambasada Japana  
 • Analiza položaja žena žrtava rata u BiH; klijent: Fondacija lokalne demokratije   
 • Ispitivanje tržišta o novim proizvodima u sektoru telekomunikacija; klijent: BH telecom  
 • Revizija – procjena efekata srednjoročnog programa podrške socijalnom sektoru u BiH; klijent: Ured za razvoj i saradnju Ambasade Švajcarske u Sarajevu (SDC)  
 • Izrada studije opravdanosti financiranja projekata razvoja zajednica; klijent: Svjetska banka i Fondacija za održivi razvoj FBiH (ODRAZ)  
 • Studija – „Nasilje u porodici"; klijent: Fondacija lokalne demokratije    

2007

 • Bosna i Hercegovina – pružanje tehničkih usluga 2007; klijent: Delegacija Europske komisije u BiH  
 • Studija opravdanosti izgradnje centra za žene u BiH, klijent: Žene za žene International  
 • Procjena partnera organizacije CARE NWB International, klijent: CARE NWB International, Sarajevo  
 • Istraživanje javnog mnijenja o percepciji i razumjevanju Europske unije; klijent: Ured Specijalnog prestavnika Europske unije u BiH (EUSR)  
 • ″Priprema i organizacija treninga za predstavnike opština; klijent: Projekat razvoja opština MDP  
 • Priprema i organizacija treninga za predstavnike udruženja EKUS; klijent: EKUS udruženje  
 • Jačanje kapaciteta udruženja "UNA-SANA"; klijent: SDC  
 • Razvoj i podrška strukturama u omladinskom sektoru; klijent: GTZ  

2008

 • Bosna i Hercegovina – pružanje tehničkih usluga 2008; klijent: Delegacija Europske komisije u BiH  
 • Vertikalna i horizontalna provjera procedura i mehanizama za finansiranje projekata i aktivnosti organizacija civilnog društva   
 • Organizacija treninga za uposlenike udruženja BOSPER; klijent: BOSPER, Tuzla   
 • Master plan Bjelašnica; klijent: Regionalna razvojna agencija Sarajevo i opština Trnovo   
 • Evaluacija projekta "Projekat ljudskih prava bosanskih Roma" financiranog od Delegacije Europske komisije u BiH; klijent: CARE International NWB  
 • Evaluacija projekta "Monitoring i analiza provedbe Kriterija za školske nazive i obilježja" finansiranog od Delegacije Europske komisije u BiH; klijent: Fondacija lokalne demokratije   
 • ″Komparativna studija - Household comparative study in social inclusion between mine impacted and non-mine impacted communities of Stolac and Berkovići municipalities"; Client: Handicap International Sarajevo   
 • Priprema i organizacija treninga za predstavnike opština; klijent: Projekat razvoja opština MDP  
 • Priprema i organizacija treninga za predstavnike opštine Bosanska Krupa; klijent: opština Bosanska Krupa   
 • Priprema i organizacija treninga za predstavnike opštine Bužim; klijent: opština Bužim   
 • Priprema i organizacija treninga za predstavnike opštine Drvar; klijent: opština Drvar  

2009

 • Evaluacija projekata prekogranične saradnje; klijent: Delegacija Europske komisije u BiH  
 • Izrada strategije za uspostavu stimulativnog okruženja za razvoj civilnog društva u BiH; klijent: HTSPE UK za Delegaciju Europske komisije u BiH  
 • Analiza podizanja svijesti BH građana; klijent: TALDI, Tuzla, BiH  
 • Projekat: Dobro upravljanje za reintegraciju Bosne i Hercegovine – faza 2 (DRC); klijent: Dansko vijeće za izbjeglice (DRC)
 • "Mala škola EU" sa fokusom na Project Cycle management, organizacija treninga i radionica u opštinama Jajce, Ribnik i Ključ.
 • Pružanje tehničke pomoći i trening usluga za podizanje kapaciteta u razvoju poslovnih usluga u region Srebrenice; klijent: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)  
 • Tehnička pomoć projektu "Posavina- raj za lov i ribolov"; klijent: Turistička zajednica kantona Posavina   
 • Upravljanje projektnim ciklusom prema standardima Europske unije; klijent: World Vision International u BiH  
 • Evaluacija projekta "Jačanje kapaciteta profesionalaca za primjenu Državne strategije za zaštitu djece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja" finansiranog of Delegacije Europske komisije u BiH; klijent: Fondacija lokalne demokratije  
 • Priprema SDC-ovog srednjoročnog prijedloga programa konsolidacije poljoprivrede prema PMCA pristupu; klijent: Švicarska agencija za razvoj i kooperaciju (SDC)  
 • Prevencija nasilja nad mladim ženama i promocija jednakosti polova; klijent: UNIFEM i VESTA, Tuzla  
 • Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dijalogu u BiH; klijent: Delegacija Europske komisije u BiH  
 • Pruženje tehničke pomoći javnim emiterima u BiH pri uspostavi četvrtog javnog emitera; klijent: Delegacija Europske komisije u BiH  
 • Tehnička pomoć projektu „ Zajednički turistički proizvod" u opštini Bugojno; klijent: Opština Bugojno  
 • Omladina u BiH i analiza omladinskog sektora u BiH; klijent: GTZ

2010

 • Procjena mogućnosti integracije usluga koje pružaju NVO u zvanični sustav socijalne zaštite; klijent: IAMANEH, Bern, Švicarska
 • Procjena stupnja provedbe sporazuma između općina i organizacija civilnog društva na području LOD partnerskih općina; klijent: UNDP
 • Procjena socio-ekonomskih efekata CRPR programa; klijent: UNDP
 • Analiza tržišta rada u Zeničko-Dobojskom kantonu; klijent: SPARK, Zenica

2011

 • Evaluacija outreach aktivnosti i EU komunikacijske strategije; klijent: EUSR
 • Projekt Studija II - Akcijski plan za jačanje uloge nevladinih organizacija u razvoju zaštićenih područja i održivog turizma; klijent: Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo, BiH
 • Izrada tenderske dokumentacije za nabavku radova za dionice autoceste Suhodol - Tarčin i Zvirovići - Kravice na koridoru Vc po politikama i pravilima nabavke Evropske banke za obnovu i razvoj; klijent: JP Autoceste FBiH, Sarajevo, BiH
 • Podrška informacijko komunikacijskim aktivnostima Delegacije Europske Unije u BiH; klijent: EU Delegation to BiH, Sarajevo, BiH

2012

 • Istraživanje o kurupciji u visokom obrazovanju; klijent: VESTA (projekat finansiran od strane EU Delegacije u BiH)
 • Istraživanje o uzrocima nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine i izrada Studije o uzrocima nasilja u porodici U Federaciji Bosne i Hercegovine; klijent: Gender Centar FBiH, Sarajevo, BiH
 • Usluga treninga na temu "Pisanje projektnih aplikacija"; klijent: Incijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), Sarajevo, BiH
 • Usluga treninga na temu "Upravljanje ljudskim resursima"; klijent: Incijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), Sarajevo, BiH
 • Izrada tenderske dokumentacije za nabavku radova za dionice autoceste Vlakovo - Lepenica i Lepenica - Suhodol na koridoru Vc po politikama i pravilima nabavke Evropske investicijske banke (EIB); klijent: JP Autoceste FBiH, Sarajevo, BiH

 


  Prijava | Registracija

VIJESTI

Kronauer Consulting je 23.12.2015. potpisao ugovor za implementaciju projekta "Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu"

12/29/2015 10:09:16 AM

Svrha projekta je pružanje podrške socijalnim partnerima (zaposleni, poslodavci, vlade) u vođenju socijalnog dijaloga, uključujući zakonodavstvo, kolektivne pregovore te izradu zakona o kolektivnom pregovaranju na entitetskoj razini u Bosni i Hercegovini.

POSLOVNE MOGUĆNOSTI

5/4/2015 9:36:41 PM

Posjetite našu sekciju "Poslovne mogućnosti". Možda neka poslovna prilika čeka baš na Vas!

Svečano obilježen početak projekta "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za uključivanje u dijalog sa civilnim društvom pri utvrđivanju politika u BiH"

3/8/2013 2:30:45 PM

Prigodnim govorom predstavnika Vijeća Ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS-a i Vlade Brčko Distrikta, predstavnika Delegacije EU u BiH i tim lidera projekta, gospodina Gorana Žeravčića, dana 07.03.2013. godine sa početkom u 13 sati, svečano je obilježen početak projekta "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za uključivanje u dijalog sa civilnim društvom pri utvrđivanju politika u BiH".
Cilj projekta je jačanje kapaciteta Vijeća ministara BiH, Vlada Federacije BiH i Republike Srpske te Brčko Distrikta za suradnju s civilnim društvom i uključivanje u produktivniji dijalog. Tijekom sljedeće dvije godine, projekat će podržati napore institucija vlasti na svim nivoima u donošenju strategije o suradnji s organizacijama civilnog društva u zemlji, osigurati potrebnu tehničku pomoć u razvoju institucionalnih mehanizama suradnje vlasti sa organizacijama civilnog društva, podršku u izgradnji kapaciteta svih institucija vlasti da sudjeluju u praćenju i analizi javnih politika kroz obuku državnih službenika te pomoći vlastima u povećanju proračunske politike u vezi podrške organizacijama civilnog društva.
  

Kronauer Consulting je pobijedio na natječaju za EC projekat "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za uključenje u dijalog sa civilnim društvom pri utvrđivanju politika u BiH"

11/19/2012 1:23:18 PM

Cilj projekta je izgradnja kapaciteta civilnog društva s ciljem razvoja  institucionalnih mehanizama za plodniji dijalog između vladinog (državni i entitetski nivo i Brčko Distrikt) i nevladinog sektora u BiH. Ovaj projekt će također omogućiti vladinom sektoru bolje razumijevanje potreba građana te veći angažman civilnog društva u različitim procesima reforme.

Kronauer Consulting je pobijedio na natječaju za EC projekat "Support to Information and Communication Activities of the European Union Delegation to Bosnia and Herzegovina"

5/26/2011 12:23:05 PM

Svrha projekta je pomoći Delegaciji Europske unije u implementaciji informacijskih i komunikacijskih aktivnosti te u informisanju javnosti o EU i njenim politikama, s posebnim naglaskom na teme vezane uz EU integracijsku politiku.
Ciljevi ovog projekta su sljedeći:
• Naglasiti značaj EU opredjeljenja i europskih perspektiva njenih korisnika;
• Poboljšati razumijevanje proširenja EU i koristi koje ono donosi za građanima;
• Povećati opće razumijevanje o EU i pitanjima vezanim uz EU, njene politike i programe.
• Promovirati konkretne rezultate EU pretpristupne pomoći;
Svi rezultati i predložene aktivnosti trebale bi imati snažan utjecaj u cijeloj zemlji.  Projekat će trajati 12 mjeseci.

http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h0.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h1.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h2.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h3.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h4.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h5.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h6.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h7.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h8.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h9.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h10.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h11.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h12.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h13.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h14.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h15.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h16.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h17.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h18.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h19.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h20.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h21.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h22.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h23.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h24.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h25.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h26.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h27.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h28.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h29.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h30.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h31.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h32.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h33.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h34.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h35.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h36.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h37.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h38.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h39.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h40.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h41.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h42.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h43.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h44.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h45.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h46.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h47.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h48.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h49.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h50.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h51.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h52.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h53.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h54.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h55.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h56.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h57.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h58.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h59.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h60.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h61.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h62.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h63.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h64.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h65.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h66.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h67.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h68.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h69.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h70.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h71.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h72.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h73.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h74.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h75.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h76.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h77.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h78.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h79.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h80.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h81.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h82.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h83.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h84.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h85.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h86.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h87.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h88.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h89.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h90.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h91.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h92.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h93.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h94.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h95.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h96.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h97.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h98.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h99.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h100.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h101.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h102.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h103.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h104.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h105.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h106.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h107.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h108.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h109.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h110.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h111.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h112.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h113.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h114.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h115.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h116.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h117.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h118.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h119.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h120.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h121.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h122.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h123.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h124.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h125.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h126.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h127.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h128.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h129.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h130.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h131.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h132.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h133.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h134.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h135.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h136.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h137.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h138.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h139.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h140.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h141.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h142.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h143.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h144.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h145.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h146.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h147.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h148.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h149.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h150.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h151.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h152.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h153.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h154.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h155.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h156.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h157.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h158.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h159.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h160.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h161.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h162.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h163.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h164.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h165.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h166.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h167.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h168.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h169.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h170.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h171.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h172.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h173.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h174.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h175.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h176.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h177.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h178.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h179.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h180.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h181.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h182.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h183.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h184.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h185.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h186.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h187.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h188.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h189.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h190.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h191.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h192.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h193.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h194.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h195.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h196.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h197.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h198.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h199.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h200.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h201.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h202.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h203.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h204.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h205.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h206.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h207.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h208.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h209.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h210.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h211.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h212.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h213.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h214.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h215.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h216.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h217.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h218.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h219.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h220.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h221.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h222.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h223.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h224.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h225.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h226.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h227.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h228.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h229.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h230.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h231.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h232.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h233.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h234.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h235.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h236.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h237.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h238.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h239.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h240.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h241.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h242.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h243.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h244.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h245.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h246.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h247.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h248.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h249.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h250.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h251.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h252.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h253.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h254.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h255.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h256.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h257.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h258.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h259.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h260.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h261.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h262.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h263.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h264.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h265.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h266.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h267.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h268.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h269.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h270.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h271.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h272.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h273.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h274.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h275.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h276.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h277.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h278.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h279.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h280.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h281.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h282.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h283.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h284.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h285.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h286.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h287.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h288.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h289.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h290.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h291.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h292.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h293.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h294.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h295.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h296.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h297.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h298.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h299.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h300.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h301.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h302.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h303.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h304.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h305.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h306.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h307.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h308.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h309.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h310.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h311.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h312.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h313.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h314.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h315.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h316.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h317.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h318.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h319.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h320.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h321.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h322.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h323.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h324.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h325.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h326.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h327.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h328.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h329.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h330.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h331.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h332.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h333.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h334.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h335.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h336.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h337.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h338.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h339.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h340.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h341.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h342.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h343.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h344.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h345.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h346.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h347.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h348.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h349.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h350.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h351.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h352.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h353.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h354.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h355.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h356.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h357.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h358.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h359.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h360.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h361.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h362.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h363.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h364.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h365.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h366.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h367.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h368.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h369.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h370.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h371.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h372.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h373.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h374.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h375.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h376.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h377.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h378.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h379.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h380.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h381.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h382.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h383.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h384.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h385.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h386.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h387.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h388.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h389.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h390.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h391.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h392.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h393.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h394.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h395.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h396.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h397.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h398.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h399.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h400.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h401.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h402.html http://www.kronauer-consulting.com/slike/seikoyahooQ87h403.html