image/svg+xml

Poslovne mogućnosti

Pogledajte naše otvorene poslovne mogućnosti

Postanite dio naše konsultantske mreže

Registrujte se u našu poslovnu bazu

Online podrška

Nudimo usluge online savjetovanja za zainteresovane korisnike naših usluga!

Treninzi

Pogledajte ponudu naših trening usluga

Održan trening "Upravljanje projektnim ciklusom"

11/06/2018

Kronauer Consulting je 7. i 8. juna 2018. godine u velikoj sali Grada Zenica održao dvodnevni trening na temu "Upravljanje projektnim ciklusom". Trening je održan u sklopu projekta "Centra za podršku poduzetnicima" koji finansira EU ProLocal program, a implementiraju Zenička razvojna agencija ZEDA, Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica. Više informacije pročitajte ovdje

Građani utiču na EU fondove u BiH

14/05/2018

Skoro dvije godine, građani BiH imaju na raspolaganju savremeni internetski alat gdje na jednostavan način mogu podijeliti svoja mišljenja o pretpristupnim fondovima Evrospke unije i provođenju reformi. Na taj način se promovira strukturalna reforma koja će pomoći u transformaciji i usklađivanju sa standardima EU-a. Više pročitajte ovdje

Potpisan Sporazum o saradnji: Za bolji dijalog vlasti i NVO

30/11/2017

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i predstavnici nevladinih organizacija potpisali su danas Sporazum o saradnji. Više pročitajte ovdje

Kronauer Consulting je 23.12.2015. potpisao ugovor za implementaciju projekta "Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu"

29/12/2015

Svrha projekta je pružanje podrške socijalnim partnerima (zaposleni, poslodavci, vlade) u vođenju socijalnog dijaloga, uključujući zakonodavstvo, kolektivne pregovore te izradu zakona o kolektivnom pregovaranju na entitetskoj razini u Bosni i Hercegovini.

POSLOVNE MOGUĆNOSTI

04/05/2015

Posjetite našu sekciju "Poslovne mogućnosti". Možda neka poslovna prilika čeka baš na Vas!

Svečano obilježen početak projekta "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za uključivanje u dijalog sa civilnim društvom pri utvrđivanju politika u BiH"

08/03/2013

Prigodnim govorom predstavnika Vijeća Ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS-a i Vlade Brčko Distrikta, predstavnika Delegacije EU u BiH i tim lidera projekta, gospodina Gorana Žeravčića, dana 07.03.2013. godine sa početkom u 13 sati, svečano je obilježen početak projekta "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za uključivanje u dijalog sa civilnim društvom pri utvrđivanju politika u BiH".
Cilj projekta je jačanje kapaciteta Vijeća ministara BiH, Vlada Federacije BiH i Republike Srpske te Brčko Distrikta za suradnju s civilnim društvom i uključivanje u produktivniji dijalog. Tijekom sljedeće dvije godine, projekat će podržati napore institucija vlasti na svim nivoima u donošenju strategije o suradnji s organizacijama civilnog društva u zemlji, osigurati potrebnu tehničku pomoć u razvoju institucionalnih mehanizama suradnje vlasti sa organizacijama civilnog društva, podršku u izgradnji kapaciteta svih institucija vlasti da sudjeluju u praćenju i analizi javnih politika kroz obuku državnih službenika te pomoći vlastima u povećanju proračunske politike u vezi podrške organizacijama civilnog društva.

Kronauer Consulting je pobijedio na natječaju za EC projekat "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za uključenje u dijalog sa civilnim društvom pri utvrđivanju politika u BiH"

19/11/2012

Cilj projekta je izgradnja kapaciteta civilnog društva s ciljem razvoja  institucionalnih mehanizama za plodniji dijalog između vladinog (državni i entitetski nivo i Brčko Distrikt) i nevladinog sektora u BiH. Ovaj projekt će također omogućiti vladinom sektoru bolje razumijevanje potreba građana te veći angažman civilnog društva u različitim procesima reforme.

Kronauer Consulting je pobijedio na natječaju za EC projekat "Support to Information and Communication Activities of the European Union Delegation to Bosnia and Herzegovina"

26/05/2011

Svrha projekta je pomoći Delegaciji Europske unije u implementaciji informacijskih i komunikacijskih aktivnosti te u informisanju javnosti o EU i njenim politikama, s posebnim naglaskom na teme vezane uz EU integracijsku politiku.
Ciljevi ovog projekta su sljedeći:
• Naglasiti značaj EU opredjeljenja i europskih perspektiva njenih korisnika;
• Poboljšati razumijevanje proširenja EU i koristi koje ono donosi za građanima;
• Povećati opće razumijevanje o EU i pitanjima vezanim uz EU, njene politike i programe.
• Promovirati konkretne rezultate EU pretpristupne pomoći;
Svi rezultati i predložene aktivnosti trebale bi imati snažan utjecaj u cijeloj zemlji.  Projekat će trajati 12 mjeseci.

O namaKronauer Consulting

  je profesionalna konzultantska agencija specijalizirana za pružanje konzultantskih usluga u sferi poslovnog i društvenog razvoja kao podrška procesu proširenja Europske Unije. Agencija je osnovana kao privatna konzultantska firma u studenom 2004. godine i od tada smo razvili veliki broj različitih specijalističkih usluga iz područja europskih integracija, društvenog i gospodarskog razvoja, demokratizacije, ljudskih prava i civilnog društva, institucionalnog razvoja i javne uprave, obrazovanja i treninga, poslovnog savjetovanja. Kompanijom upravlja Upravni odbor što garantira neovisnost i visoku kvalitetu stručnih usluga.

 

 UslugeKonsalting(savjetovanje)

 Usluge savjetovanja su način dobijanja objektivne, profesionalne i stručne analize problema, razvoja alata i instrumenata koji omogućuju našim klijentima da poboljšaju efikasnost, efektivnost i minimiziraju rizik vezan za problem koji žele da riješe.

Razvoj i dizajniranje projekata

    Inicijalna faza svake projektne ideje je njegov razvoj i dizajn. Kvaliteta ove inicijalne faze u mnogo čemu određuje kvalitet same implementacije i rezultate koji će se postići. U razvoju i dizajniranju projekata Kronauer Consulting radi direktno sa svojim klijentima na svim fazama pronalaženja najboljeg projektnog rješenja što uključuje procjenu potreba, identifikaciju i analizu problema, određivanje i definiranje ciljnih grupa i krajnjih korisnika, određivanje specifičnih ciljeva sa odgovarajućom metodologijom implementacije i određivanje objektivno mjerljivih indikatora uspješnosti, osiguravajući da projektni dizajn u potpunosti odgovara internom i externom okruženju, datom kontekstu i potrebama.

Upravljanje projektnim ciklusom

  Razvojne inicijative često imaju potrebu da ostvare vrlo kompleksne ciljeve radi mjenjanja postojeće situacije. Radi podrške svim fazama projektnog ciklusa neophodne su menadžment usluge.Kronauer Consulting sa svojim stalnim osobljem i vanjskim konsultantima sa iskustvom u upravljanju projektima pruža usluge upravljanja projektima i programima i u tehničkom i u administrativnom smislu.

Monitoring i Evaluacija

  Svrha monitoringa i evaluacije je pružanje validne, pouzdane i blagovremene informacije donositeljima odluka kako bi se ojačao kvalitet njihove intervencije. U cilju osiguranja ispunjenja svrhe monitoringa i evaluacije Kronauer Consulting bazira dizajn monitoringa i evaluacije na sljedećim komponentama: jasnoj izjavi o mjerljivim ciljevima, struktuiranim setom objektivno mjerljivih indikatora uspjeha, sustavom prikupljanja podataka i upravljanje projektnom evidencijom, posebno razvijenom metodologijom analize prikupljenih podataka i izvještajem sa zaključcima relevantnim za intervenciju, njegove rezultate, usvojene lekcije i preporuke za buduće intervencije.

Organizacija treninga, radionica i manifestacija

  Kronauer Consulting pruža usluge organizacije treninga, radionica i manifestacija od administrativnog i logističkog aspekta do tehničkog aspekta što uključuje razvoj trening materijala, promociju, pripremu različitog štampanog materijala, izbor mjesta događaja, osiguranje odgovarajuće tehničke opreme i angažman odgovarajućih predavača, govornika i prevoditelja.


 

 Polje ekspertizeEU IntegracijeProširenje EU, Europeizacija i integracija


 • Uvod u EU, njene institucije i instrumenti
 • Uspostavljanje nacionalnog i regionalnog sustava i programa europskih integracija
 • Treninzi i izgradnja kapaciteta kao podrška implementaciji projekata, procesu javnih nabavki, i ugovaranju

Europski projekti i programi


 • Provođenje i koordiniranje istraživanja vezanih za programiranje dizajniranje programa i razvoj projekata
 • Pomoć javnom, privatnom i nevladinom sektoru u razvoju kapaciteta za realizaciju projekata vanjske pomoći, predpristupnih i strukturalnih projekata
 • Pružanje usluga opće tehničke pomoći
 • Upravljanje EU grant shemama
 • Implementacija EU projekata

Promotivne i kampanje podizanja javne svijesti


 • Kampanje podizanja javne svijesti
 • Promocija i zagovaranje integracije BiH u EU
 • Pomoć u razvoju komunikacijske strategije

Društveni razvojJačanje sektora socijalne zaštite


 • Podrška reformi sektora socijalne zaštite
 • Reorganizacija institucija socijalne zaštite
 • Savjetodavne usluge u području zakonodavstva, regulativa i politika
 • Trening osoblja i organizacija

Jačanje građanskog društva, demokracije i ljudskih prava


 • Savjetodavne usluge u području zakonodavstva, regulativa i politika
 • Podrška nevladinim organizacijama
 • Razvoj zajednice
 • Treninzi i informativni programi

Promocija socijalne pravde, istih mogućnosti i ljudskih prava


 • Prevencija diskriminacije (horizontalna integracija rodne jednakosti i ljudskih prava)
 • Promocija rodne jednakosti
 • Promocija ljudskih prava marginiziranih socijalnih skupina (manjine, djeca, osoba sa invaliditetom)
 • Savjetodavne usluge u području zakonodavstva, regulativa i politika o ljudskim pravima i društvenim standardima
 • Kampanje podizanja svijesti

Javna uprava, vlada i institucionalni razvojModernizacija države, centralne i lokalne administracije


 • Razvoj politika i koordinacija
 • Institucionalni razvoj, dobra uprava i izgradnja kapaciteta
 • Dobro upravljanje javnim poslovima i racionalizacija procedura i prakse
 • Pomoć u procesu decentralizacije i jačanja lokalne samouprave
 • Stvaranje moderne, transparantne i participativne administracije
 • Poboljšanje tehnika upravljanja
 • Trening o politikama i zakonodavstvu EU
 • E-vlada

Primjena pravne stečevine EU ( 'Aquis Communautaire')


 • Ujednačavanje i harmonizacija lokalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU
 • Pravno savjetovanje i priprema nacrta zakona
 • Implementacija pravne stečevine EU ( 'Acquis Communautaire')
 • Podizanje javne svijesti o europskim pitanjima
 • Studije utjecaja novih zakona iz područja ekonomije, društvenih znanosti i finansija

Javne finansijeReforma uprave javnih finansija


 • Ujednačavanje i harmonizacija lokalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU u oblasti javnih financija
 • Priprema i implementacija obuka državnih službenika iz oblasti javnih finansija
 • Izrada fiskalnih i makroekonomskih analiza i projekcija
 • Podrška reformi sektora javnih finansija
 • Pružanje konzultantskih usluga iz oblasti javnih financija

ObrazovanjePredškolsko obrazovanje


 • Razvoj alternativnih obrazovnih programa
 • Unapređenje obrazovnih standarda
 • Razvoj naprednih obrazovnih metodologija I tehnika u predškolskim institucijama
 • Uvođenje tehnologije u predškolski obrazovni sustav
 • Pružanje savjetodavnih usluga u upravljanju institucijama predškolskog uzrasta

Osnovno i srednje obrazovanje


 • Razvoj obrazovnih programa utemeljenih na ishodima učenja i usklađenih s potrebama tržišta rada, transparentnih kriterija ocjenjivanja ishoda učenja
 • Pružanje savjetodavnih usluga za primjenu najnovijih računalno-komunikacijskih tehnologija u sustavu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja
 • Podrška reformi osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja
 • Priprema i implementacija obuka za nastavno osoblje i menadžment obrazovnih institucija

Visoko obrazovanje


 • Izrada stručnih studija o visokom obrazovanju
 • Razvoj javnih politika visokog obrazovanja
 • Optimizacija poslovanja visokoobrazovnih institucija
 • Priprema i implementacija obuka za nastavno osoblje i menadžment visokoobrazovnih institucija

Stručno obrazovanje


 • Ujednačavanje i harmonizacija lokalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU u oblasti stručnog obrazovanja
 • Razvoj kriterija i procedura za vrednovanje i priznavanje ishoda neformalnog učenja
 • Osnaživanje i daljnji razvoj cjeloživotnog učenja te osiguranje kvalitete stjecanja svih kvalifikacija
 • Organizacija i provođenje stručnog obrazovanja

 

 Reference
Kronauer Consulting je implementirao ili učestvovao u implementaciji velikog broja projekata u periodu od osnivanja do danas.
Kompletnu listu naših refernci možete pogledati ovdje 

 Aktivni projekti
NIPAC
Support to the NIPAC
Take a Look
 

 Klijenti & PartneriZašto biti naš klijent?


Struktura Kronauer Consulting-a omogućava brz i efikasan odgovor na zahtjeve klijenta. Pristup značajnoj mreži eksperata u svim poljima ekspertize garantuje visoku razinu i kvalitet usluge. Uz to, značajni kontakti sa partnerima - renomiranim konsultantskim agencijama iz Evrope osiguravaju brz pristup svakoj vrsti lokalne i međunarodne ekspertize, a sve prema potrebi svakog pojedinog klijenta. Aktivno surađujemo sa Vašim timom i pružamo transfer znanja koje osigurava ciklus konstantnog poboljšanja kvalitete. Naša poslovna filozofija se zasniva na uvjerenju da je:

 • Klijent na prvom mjestu
 • Svaki klijent jedinstven i da stoga svako rješenje mora biti jedinstveno samo po sebi
 • Planiranje i programiranje dugoročnih ciljeva ključ uspjeha

Stoga vjerujemo da Vam možemo ponuditi odgovarajuću uslugu koja će Vašu ideju pretvoriti u Vaš uspjeh.

Zašto biti naš partner?


Kronauer Consulting je najbrže rastuća grupacija konsultantskih agencija na području Jugoistočne Europe.
Naša poslovna filozofija se bazira na uvjerenju da je ljudski faktor najvažniji element uspjeha. Stoga posebnu pažnju posvećujemo razvoju i motivaciji našeg osoblja. Kao takvi, mi zapošljavamo kvalificirane i iskusne experte koji se mogu uklopiti u našu poslovnu filozofiju i koji će se osjećati dobrodošli u našem timu.
Mi uvijek tragamo za izuzetnim stručnjacima koji bi nam se pridružili bilo kao stalni uposlenici, bilo kao projektno osoblje.
Pridružite nam se i uvjerite se zašto je naš kvalitet prepoznao veliki broj konsultantskih agencija iz regiona i Europe koje surađuju sa nama i koji su naši partneri na različitim projektima.


OSNOVANI U SARAJEVU, BIH


Augusta Brauna 12

+387 (0)33 557 110


KontaktZagreb

Ivanečka 15, 10 000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 (0) 1 777 3605
+ 385 (0) 1 669 2900
vancina@kronauer-consulting.com
Kronauer Consulting Sarajevo
Kronauer Consulting

Sarajevo

Augusta Brauna 12, 71000 Sarajevo, BiH
+387 (0)33 557 110
+387 (0)33 557 111
info@kronauer-consulting.com
Kronauer Consulting Sarajevo
Kronauer Consulting

Beograd

Save Kovačevića 71, 11279 Bečmen-Surčin/Beograd, Srbija
+387 (0) 65 737 976
+381 (0) 11 8438 923
malic@kronauer-consulting.com
Kronauer Consulting Sarajevo
Kronauer Consulting

© 2018 Kronauer Consulting is a consulting agency specialized for provision of services in support of the European Enlargement Process and EU related developments.