HrvatskiBosanskiSrpskiEngleski

Reference


Lista pruženih usluga:

2005 

 • Izrada studije izvodljivosti izgradnje turističkog kompleksa baziranog na kulturno-povijesnom nasljeđu grada Sarajeva; klijent: Muzej grada Sarajeva
 • Razvoj financijskog operativnog modela za prodavnice sportske opreme; klijent: TV Warehouse ltd. London & Canis Media ltd. London 

2006

 • Bosna i Hercegovina – pružanje tehničkih usluga 2006; klijent: Delegacija Europske komisije u BiH 
 • Studija – procjena efekata javne kampanje u cilju promocije drugog projekta podrške zapošljavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine; klijent: Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH – Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Svjetska banka  
 • Evaluacija 10 AGRP projekata I; klijent: Ambasada Japana  
 • Procjena i evaluacija AGRP projekata II; klijent: Ambasada Japana  
 • Analiza položaja žena žrtava rata u BiH; klijent: Fondacija lokalne demokratije   
 • Ispitivanje tržišta o novim proizvodima u sektoru telekomunikacija; klijent: BH telecom  
 • Revizija – procjena efekata srednjoročnog programa podrške socijalnom sektoru u BiH; klijent: Ured za razvoj i saradnju Ambasade Švajcarske u Sarajevu (SDC)  
 • Izrada studije opravdanosti financiranja projekata razvoja zajednica; klijent: Svjetska banka i Fondacija za održivi razvoj FBiH (ODRAZ)  
 • Studija – „Nasilje u porodici"; klijent: Fondacija lokalne demokratije    

2007

 • Bosna i Hercegovina – pružanje tehničkih usluga 2007; klijent: Delegacija Europske komisije u BiH  
 • Studija opravdanosti izgradnje centra za žene u BiH, klijent: Žene za žene International  
 • Procjena partnera organizacije CARE NWB International, klijent: CARE NWB International, Sarajevo  
 • Istraživanje javnog mnijenja o percepciji i razumjevanju Europske unije; klijent: Ured Specijalnog prestavnika Europske unije u BiH (EUSR)  
 • ″Priprema i organizacija treninga za predstavnike opština; klijent: Projekat razvoja opština MDP  
 • Priprema i organizacija treninga za predstavnike udruženja EKUS; klijent: EKUS udruženje  
 • Jačanje kapaciteta udruženja "UNA-SANA"; klijent: SDC  
 • Razvoj i podrška strukturama u omladinskom sektoru; klijent: GTZ  

2008

 • Bosna i Hercegovina – pružanje tehničkih usluga 2008; klijent: Delegacija Europske komisije u BiH  
 • Vertikalna i horizontalna provjera procedura i mehanizama za finansiranje projekata i aktivnosti organizacija civilnog društva   
 • Organizacija treninga za uposlenike udruženja BOSPER; klijent: BOSPER, Tuzla   
 • Master plan Bjelašnica; klijent: Regionalna razvojna agencija Sarajevo i opština Trnovo   
 • Evaluacija projekta "Projekat ljudskih prava bosanskih Roma" financiranog od Delegacije Europske komisije u BiH; klijent: CARE International NWB  
 • Evaluacija projekta "Monitoring i analiza provedbe Kriterija za školske nazive i obilježja" finansiranog od Delegacije Europske komisije u BiH; klijent: Fondacija lokalne demokratije   
 • ″Komparativna studija - Household comparative study in social inclusion between mine impacted and non-mine impacted communities of Stolac and Berkovići municipalities"; Client: Handicap International Sarajevo   
 • Priprema i organizacija treninga za predstavnike opština; klijent: Projekat razvoja opština MDP  
 • Priprema i organizacija treninga za predstavnike opštine Bosanska Krupa; klijent: opština Bosanska Krupa   
 • Priprema i organizacija treninga za predstavnike opštine Bužim; klijent: opština Bužim   
 • Priprema i organizacija treninga za predstavnike opštine Drvar; klijent: opština Drvar  

2009

 • Evaluacija projekata prekogranične saradnje; klijent: Delegacija Europske komisije u BiH  
 • Izrada strategije za uspostavu stimulativnog okruženja za razvoj civilnog društva u BiH; klijent: HTSPE UK za Delegaciju Europske komisije u BiH  
 • Analiza podizanja svijesti BH građana; klijent: TALDI, Tuzla, BiH  
 • Projekat: Dobro upravljanje za reintegraciju Bosne i Hercegovine – faza 2 (DRC); klijent: Dansko vijeće za izbjeglice (DRC)
 • "Mala škola EU" sa fokusom na Project Cycle management, organizacija treninga i radionica u opštinama Jajce, Ribnik i Ključ.
 • Pružanje tehničke pomoći i trening usluga za podizanje kapaciteta u razvoju poslovnih usluga u region Srebrenice; klijent: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)  
 • Tehnička pomoć projektu "Posavina- raj za lov i ribolov"; klijent: Turistička zajednica kantona Posavina   
 • Upravljanje projektnim ciklusom prema standardima Europske unije; klijent: World Vision International u BiH  
 • Evaluacija projekta "Jačanje kapaciteta profesionalaca za primjenu Državne strategije za zaštitu djece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja" finansiranog of Delegacije Europske komisije u BiH; klijent: Fondacija lokalne demokratije  
 • Priprema SDC-ovog srednjoročnog prijedloga programa konsolidacije poljoprivrede prema PMCA pristupu; klijent: Švicarska agencija za razvoj i kooperaciju (SDC)  
 • Prevencija nasilja nad mladim ženama i promocija jednakosti polova; klijent: UNIFEM i VESTA, Tuzla  
 • Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dijalogu u BiH; klijent: Delegacija Europske komisije u BiH  
 • Pruženje tehničke pomoći javnim emiterima u BiH pri uspostavi četvrtog javnog emitera; klijent: Delegacija Europske komisije u BiH  
 • Tehnička pomoć projektu „ Zajednički turistički proizvod" u opštini Bugojno; klijent: Opština Bugojno  
 • Omladina u BiH i analiza omladinskog sektora u BiH; klijent: GTZ

2010

 • Procjena mogućnosti integracije usluga koje pružaju NVO u zvanični sustav socijalne zaštite; klijent: IAMANEH, Bern, Švicarska
 • Procjena stupnja provedbe sporazuma između općina i organizacija civilnog društva na području LOD partnerskih općina; klijent: UNDP
 • Procjena socio-ekonomskih efekata CRPR programa; klijent: UNDP
 • Analiza tržišta rada u Zeničko-Dobojskom kantonu; klijent: SPARK, Zenica

2011

 • Evaluacija outreach aktivnosti i EU komunikacijske strategije; klijent: EUSR
 • Projekt Studija II - Akcijski plan za jačanje uloge nevladinih organizacija u razvoju zaštićenih područja i održivog turizma; klijent: Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo, BiH
 • Izrada tenderske dokumentacije za nabavku radova za dionice autoceste Suhodol - Tarčin i Zvirovići - Kravice na koridoru Vc po politikama i pravilima nabavke Evropske banke za obnovu i razvoj; klijent: JP Autoceste FBiH, Sarajevo, BiH
 • Podrška informacijko komunikacijskim aktivnostima Delegacije Europske Unije u BiH; klijent: EU Delegation to BiH, Sarajevo, BiH

2012

 • Istraživanje o kurupciji u visokom obrazovanju; klijent: VESTA (projekat finansiran od strane EU Delegacije u BiH)
 • Istraživanje o uzrocima nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine i izrada Studije o uzrocima nasilja u porodici U Federaciji Bosne i Hercegovine; klijent: Gender Centar FBiH, Sarajevo, BiH
 • Usluga treninga na temu "Pisanje projektnih aplikacija"; klijent: Incijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), Sarajevo, BiH
 • Usluga treninga na temu "Upravljanje ljudskim resursima"; klijent: Incijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), Sarajevo, BiH
 • Izrada tenderske dokumentacije za nabavku radova za dionice autoceste Vlakovo - Lepenica i Lepenica - Suhodol na koridoru Vc po politikama i pravilima nabavke Evropske investicijske banke (EIB); klijent: JP Autoceste FBiH, Sarajevo, BiH

 


  Prijava | Registracija

VIJESTI

Kronauer Consulting je 23.12.2015. potpisao ugovor za implementaciju projekta "Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu"

12/29/2015 10:09:16 AM

Svrha projekta je pružanje podrške socijalnim partnerima (zaposleni, poslodavci, vlade) u vođenju socijalnog dijaloga, uključujući zakonodavstvo, kolektivne pregovore te izradu zakona o kolektivnom pregovaranju na entitetskoj razini u Bosni i Hercegovini.

POSLOVNE MOGUĆNOSTI

5/4/2015 9:36:41 PM

Posjetite našu sekciju "Poslovne mogućnosti". Možda neka poslovna prilika čeka baš na Vas!

Svečano obilježen početak projekta "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za uključivanje u dijalog sa civilnim društvom pri utvrđivanju politika u BiH"

3/8/2013 2:30:45 PM

Prigodnim govorom predstavnika Vijeća Ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS-a i Vlade Brčko Distrikta, predstavnika Delegacije EU u BiH i tim lidera projekta, gospodina Gorana Žeravčića, dana 07.03.2013. godine sa početkom u 13 sati, svečano je obilježen početak projekta "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za uključivanje u dijalog sa civilnim društvom pri utvrđivanju politika u BiH".
Cilj projekta je jačanje kapaciteta Vijeća ministara BiH, Vlada Federacije BiH i Republike Srpske te Brčko Distrikta za suradnju s civilnim društvom i uključivanje u produktivniji dijalog. Tijekom sljedeće dvije godine, projekat će podržati napore institucija vlasti na svim nivoima u donošenju strategije o suradnji s organizacijama civilnog društva u zemlji, osigurati potrebnu tehničku pomoć u razvoju institucionalnih mehanizama suradnje vlasti sa organizacijama civilnog društva, podršku u izgradnji kapaciteta svih institucija vlasti da sudjeluju u praćenju i analizi javnih politika kroz obuku državnih službenika te pomoći vlastima u povećanju proračunske politike u vezi podrške organizacijama civilnog društva.
  

Kronauer Consulting je pobijedio na natječaju za EC projekat "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za uključenje u dijalog sa civilnim društvom pri utvrđivanju politika u BiH"

11/19/2012 1:23:18 PM

Cilj projekta je izgradnja kapaciteta civilnog društva s ciljem razvoja  institucionalnih mehanizama za plodniji dijalog između vladinog (državni i entitetski nivo i Brčko Distrikt) i nevladinog sektora u BiH. Ovaj projekt će također omogućiti vladinom sektoru bolje razumijevanje potreba građana te veći angažman civilnog društva u različitim procesima reforme.

Kronauer Consulting je pobijedio na natječaju za EC projekat "Support to Information and Communication Activities of the European Union Delegation to Bosnia and Herzegovina"

5/26/2011 12:23:05 PM

Svrha projekta je pomoći Delegaciji Europske unije u implementaciji informacijskih i komunikacijskih aktivnosti te u informisanju javnosti o EU i njenim politikama, s posebnim naglaskom na teme vezane uz EU integracijsku politiku.
Ciljevi ovog projekta su sljedeći:
• Naglasiti značaj EU opredjeljenja i europskih perspektiva njenih korisnika;
• Poboljšati razumijevanje proširenja EU i koristi koje ono donosi za građanima;
• Povećati opće razumijevanje o EU i pitanjima vezanim uz EU, njene politike i programe.
• Promovirati konkretne rezultate EU pretpristupne pomoći;
Svi rezultati i predložene aktivnosti trebale bi imati snažan utjecaj u cijeloj zemlji.  Projekat će trajati 12 mjeseci.