HrvatskiBosanskiSrpskiEngleski

Human Resources (HR)


PROCJENA USKLAĐENOSTI KAREKTERISTIKA UPOSLENIKA SA ZAHTJEVIMA RADNOG MJESTA NUDI:

 • Mogućnost predviđanja širokog raspona ponašanja uposlenika u radnom okruženju;
 • Identificiranje nedostataka i razlika u razumijevanju zahtjeva radnog mjesta između uposlenika i njegovog supervizora;
 • Identificiranje mjera za postizanje većeg zadovoljstva u radnom okruženju, a samim tim i prevenciju sagorijevanja na poslu;
 • Individualizacija svakog radnog mjesta s ciljem usklađivanja zahtjeva radnog mjesta sa potencijalima i karakteristikama uposlenika;
 • Mogućnost identifikacije nedostataka u razumijevanju komunikacijskog sistema unutar organizacije s ciljem revizije i unapređenja procedura interne komunikacije;
 • Identifikacija komunikacijskih vještina svakog uposlenika s ciljem prijedloga mjera za unapređenje interne i eksterne komunikacije.

Krajnji rezultat primjene sustava usklađenosti karakteristika uposlenika sa zahtjevima radnog mjesta je unapređenje ukupnog poslovanja u organizaciji kroz:

 • Povećanje radnog učinka uposlenika;
 • Povećanje efikasnosti uposlenika;
 • Povećanje motivacije i zadovoljstva uposlenika;
 • Manja fluktuacija kvalitetnih uposlenika;
 • Veća odanost organizaciji.

Procjena usklađenosti karakteristika uposlenika sa zahtjevima radnog mjesta ne spada u redovne HR aktivnosti i ni na koji način nije u suprotnosti  sa redovnim poslovima HR odjeljenja u kompanijama. Riječ je o specijaliziranim uslugama koje su komplementarne sa redovnim aktivnostima kompanija u upravljanju ljudskim potencijalima. Ove usluge predstavljaju dodatni alat koji HR odjelima znatno doprinosi u obavljanju njihovih svakodnevnih poslova, aktivnosti i planiranja budućih aktivnosti.


  Prijava | Registracija

VIJESTI

Kronauer Consulting je 23.12.2015. potpisao ugovor za implementaciju projekta "Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu"

12/29/2015 10:09:16 AM

Svrha projekta je pružanje podrške socijalnim partnerima (zaposleni, poslodavci, vlade) u vođenju socijalnog dijaloga, uključujući zakonodavstvo, kolektivne pregovore te izradu zakona o kolektivnom pregovaranju na entitetskoj razini u Bosni i Hercegovini.

POSLOVNE MOGUĆNOSTI

5/4/2015 9:36:41 PM

Posjetite našu sekciju "Poslovne mogućnosti". Možda neka poslovna prilika čeka baš na Vas!

Svečano obilježen početak projekta "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za uključivanje u dijalog sa civilnim društvom pri utvrđivanju politika u BiH"

3/8/2013 2:30:45 PM

Prigodnim govorom predstavnika Vijeća Ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS-a i Vlade Brčko Distrikta, predstavnika Delegacije EU u BiH i tim lidera projekta, gospodina Gorana Žeravčića, dana 07.03.2013. godine sa početkom u 13 sati, svečano je obilježen početak projekta "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za uključivanje u dijalog sa civilnim društvom pri utvrđivanju politika u BiH".
Cilj projekta je jačanje kapaciteta Vijeća ministara BiH, Vlada Federacije BiH i Republike Srpske te Brčko Distrikta za suradnju s civilnim društvom i uključivanje u produktivniji dijalog. Tijekom sljedeće dvije godine, projekat će podržati napore institucija vlasti na svim nivoima u donošenju strategije o suradnji s organizacijama civilnog društva u zemlji, osigurati potrebnu tehničku pomoć u razvoju institucionalnih mehanizama suradnje vlasti sa organizacijama civilnog društva, podršku u izgradnji kapaciteta svih institucija vlasti da sudjeluju u praćenju i analizi javnih politika kroz obuku državnih službenika te pomoći vlastima u povećanju proračunske politike u vezi podrške organizacijama civilnog društva.
  

Kronauer Consulting je pobijedio na natječaju za EC projekat "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za uključenje u dijalog sa civilnim društvom pri utvrđivanju politika u BiH"

11/19/2012 1:23:18 PM

Cilj projekta je izgradnja kapaciteta civilnog društva s ciljem razvoja  institucionalnih mehanizama za plodniji dijalog između vladinog (državni i entitetski nivo i Brčko Distrikt) i nevladinog sektora u BiH. Ovaj projekt će također omogućiti vladinom sektoru bolje razumijevanje potreba građana te veći angažman civilnog društva u različitim procesima reforme.

Kronauer Consulting je pobijedio na natječaju za EC projekat "Support to Information and Communication Activities of the European Union Delegation to Bosnia and Herzegovina"

5/26/2011 12:23:05 PM

Svrha projekta je pomoći Delegaciji Europske unije u implementaciji informacijskih i komunikacijskih aktivnosti te u informisanju javnosti o EU i njenim politikama, s posebnim naglaskom na teme vezane uz EU integracijsku politiku.
Ciljevi ovog projekta su sljedeći:
• Naglasiti značaj EU opredjeljenja i europskih perspektiva njenih korisnika;
• Poboljšati razumijevanje proširenja EU i koristi koje ono donosi za građanima;
• Povećati opće razumijevanje o EU i pitanjima vezanim uz EU, njene politike i programe.
• Promovirati konkretne rezultate EU pretpristupne pomoći;
Svi rezultati i predložene aktivnosti trebale bi imati snažan utjecaj u cijeloj zemlji.  Projekat će trajati 12 mjeseci.